Nawigacja lotnicza i Lotniska

Posiadamy bogate doświadczenie i potwierdzoną międzynarodową renomę w branży zdobytą w ciągu ostatnich 20 lat oferując naszym Klientom od doradztwa przy opracowywaniu i projektowaniu najbardziej efektywnego rozwiązania technologicznego do Integracji Systemów pod klucz: dostawa, montaż, uruchomienie, eksploatacja, konserwacja i szkolenie z systemów wdrażanych na lotnisku.

Główny Obszar Działalności

Pomoce nawigacyjne

ILS, DVOR, CVOR, DME, GBAS, NDB, DF, TACAN.

Komunikacja ziemia/powietrze i ziemia/ziemia

VCS, HF, VHF, UHF, linie światłowodowe, radiolinie, AMHS.

Systemy dozorowania

Multilateracja (MLAT), WAM, SMR, GCA, ADS-B, FOD, system detekcji dronów, system detekcji ptaków.

Wykrywanie zakłóceń w systemach GNSS

Systemy detekcji i analizy zakłóceń, generatory sygnału GNSS.

Lotnicze rękawy pasażerskie i systemy wspomagające

PBB, VDGS, PCA, 400 Hz

Pomoce wizualne i systemy oświetlenia lotnisk

Konwencjonalne i solarne systemy ALS.

Supplies for the recovery and transfer of aircraft

Equipment for Rescue and Fire Fighting Services (RFFS)

Systemy meteorologiczne

AWOS, radary meterologiczne.

Systemy handlingowe

Systemy Obsługi Bagażu (BHS), systemy skanowania bagażu, pojazdy obsługi naziemnej, urządzenia obsługi naziemnej (GSE).

Wyposażenie terminali

System wyświetlania informacji o locie (FID), systemy kontroli przepływu pasażerów.

Symulacje komputerowe i analizy pokrycia radioelektrycznego

Pomoce nawigacyjne (ILS / DME, DVOR / DME) i systemy dozorowania (MLAT / WAM, SMR, ADS-B) analizy pokrycia radioelektrycznego, badania służebności (służebność lotnisk i powierzchnie ograniczające przeszkody, pokrycie radioelektryczne, wpływ na procedury podejścia do lądowania według wskazań przyrządów).

Loty kalibracyjne i sprawdzające

Loty samolotami i dronami - ILS, DVOR, DME, GBAS, PSR, SSR, MLAT, WAM i PAPI.