Nawigacja lotnicza i Lotniska

Posiadamy bogate doświadczenie i potwierdzoną międzynarodową renomę w branży zdobytą w ciągu ostatnich 20 lat oferując naszym Klientom od doradztwa przy opracowywaniu i projektowaniu najbardziej efektywnego rozwiązania technologicznego do Integracji Systemów pod klucz: dostawa, montaż, uruchomienie, eksploatacja, konserwacja i szkolenie z systemów wdrażanych na lotnisku.

Główny Obszar Działalności

Pomoce nawigacyjne

ILS, DVOR, CVOR, DME, GBAS, NDB, DF, TACAN.

Komunikacja ziemia/powietrze i ziemia/ziemia

VCS, HF, VHF, UHF, linie światłowodowe, radiolinie, AMHS.

Systemy dozorowania

Multilateracja (MLAT), WAM, SMR, GCA, ADS-B, FOD, system detekcji dronów, system detekcji ptaków.

Wykrywanie zakłóceń w systemach GNSS

Systemy detekcji i analizy zakłóceń, generatory sygnału GNSS.

Lotnicze rękawy pasażerskie i systemy wspomagające

PBB, VDGS, PCA, 400 Hz

Pomoce wizualne i systemy oświetlenia lotnisk

Konwencjonalne i solarne systemy ALS.

Systemy meteorologiczne

AWOS, radary meterologiczne.

Systemy handlingowe

Systemy Obsługi Bagażu (BHS), systemy skanowania bagażu, pojazdy obsługi naziemnej, urządzenia obsługi naziemnej (GSE).

Wyposażenie terminali

System wyświetlania informacji o locie (FID), systemy kontroli przepływu pasażerów.

Symulacje komputerowe i analizy pokrycia radioelektrycznego

Pomoce nawigacyjne (ILS / DME, DVOR / DME) i systemy dozorowania (MLAT / WAM, SMR, ADS-B) analizy pokrycia radioelektrycznego, badania służebności (służebność lotnisk i powierzchnie ograniczające przeszkody, pokrycie radioelektryczne, wpływ na procedury podejścia do lądowania według wskazań przyrządów).

Loty kalibracyjne i sprawdzające

Loty samolotami i dronami - ILS, DVOR, DME, GBAS, PSR, SSR, MLAT, WAM i PAPI.