Polityka Jakości i Środowiska

SEAIRTECH zobowiązuje się do zachowywania standardów jakości, profilaktyki i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju wdrażanych usług w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji klienta.

Wartości i Zobowiązania

SEAIRTECH oferuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiska w oparciu o standardy UNE-EN-ISO 9001: 2015 i UNE-EN-ISO 14001: 2015. Zarząd SEAIRTECH zobowiązuje się przestrzegać i przekazywać te wartości i zobowiązania.

Promowanie procesów wewnętrznych oraz kodeksu dobrych praktyk w celu profesjonalnego spełnienia wymagań klienta, prawa i obowiązków oraz ustaleń wewnętrznych.

Promowania kultury w organizacji, która pozwala przewidywać potrzeby naszych klientów, dążąc do przekraczania oczekiwań i zmniejszania wpływu na środowisko.

Wykonywanie naszych działań z poszanowaniem środowiska poprzez skuteczne i umiarkowane zużywanie zasobów, używając jak największej ilości surowców wtórnych, tak aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zanieczyszczeniu.

Wykonywanie czynności przez zespoły o najwyższej wiedzy i z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich środków technicznych. Przypisywanie ról i obowiązków pracownikom w celu promowania rozwoju zawodowego i odpowiedzialności.

Stała aktualizacja naszych procesów w celu zwiększania jakości rozwijanych usług i doskonalenia naszych metod działania.

Zaangażowanie i Odpowiedzialność

Wszyscy pracownicy SEAIRTECH są zaangażowani i odpowiedzialni za jakość. Aktywnie uczestniczą w stałym utrzymaniu i poprawie naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska.

Zarząd SEAIRTECH zobowiązuje się dysponować zasobami ludzkimi i materialnymi niezbędnymi do spełnienia wymagań wykonywanej działalności, celów i ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Polityka SGCMA podlega weryfikacji pod kątem stałej aktualności i jest odpowiednio wdrażana.

Certyfikaty

BUREAU VERITAS ISO 9001:2015

Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i konserwacja systemów i urządzeń dla żeglugi powietrznej, żeglugi morskiej i lotnisk.

BUREAU VERITAS ISO 14001:2015

Raporty techniczne dla systemów i urządzeń żeglugi powietrznej, żeglugi morskiej i lotnisk.

MINISTRY OF DEFENSE DGAM

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Generalną Dyrekcję Uzbrojenia i Sprzętu.

MINISTRY OF INDUSTRY TELECOMMUNICATIONS

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Ministerstwo Przemysłu dla usług telekomunikacyjnych.