Polityka Jakości i Środowiska

SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L. jest zaangażowana w jakość, profilaktykę i ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój usług, które rozwijamy, aby zagwarantować maksymalne zadowolenie naszych klientów w następujących działaniach:

  • Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i konserwacja systemów i wyposażenia nawigacji lotniczej, morskiej i lotniskowej.
  • Badania techniczne systemów i urządzeń nawigacji lotniczej, morskiej i lotniskowej.

Wartości i Zobowiązania

SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L. posiada System Zarządzania Jakością i Środowiskowym oparty na normach UNE-EN-ISO 9001:2015 oraz UNE-EN-ISO 14001:2015. Dyrekcja SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L. zobowiązuje się do przestrzegania i komunikowania następujących wartości i zobowiązań:

Oferuj rozwiązania zorientowane na zadowolenie naszych klientów.

Podejście zarządcze ukierunkowane na ciągłe doskonalenie, aktualizowanie naszych wewnętrznych procesów i kodeksów dobrych praktyk.

Zachęcać pracowników do udziału oraz ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Ciągłe doskonalenie efektywności procesów poprzez System Zarządzania Jakością i Środowiskiem organizacji oraz jego kontrolę.

Przestrzegaj wymagań klienta, obowiązkowych wymagań prawnych i regulacyjnych oraz tych ustanowionych wewnętrznie.

Rozwijać naszą działalność z poszanowaniem środowiska, poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów, aby przyczynić się do ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Zaangażowanie i Odpowiedzialność

Zarządzanie jakością i środowiskiem to obowiązek i odpowiedzialność wszystkich pracowników SEA AND AIR TECHNOLOGY, S.L. oraz aktywnie uczestniczyć w utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu naszego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Kierownictwo zobowiązuje się do posiadania niezbędnych zasobów ludzkich i infrastruktury, aby sprostać wymogom prowadzonej działalności, celom oraz ciągłemu doskonaleniu skuteczności naszego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Niniejsza polityka jakości i ochrony środowiska podlega corocznemu przeglądowi pod kątem dostosowania do kontekstu, celów i procesów organizacji oraz kierunku strategicznego. Jest przekazywana i dostępna dla odpowiednich zainteresowanych stron.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z dnia 30 lipca 2019 r. (Rewizja 2)

Certyfikaty

BUREAU VERITAS ISO 9001:2015

Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i konserwacja systemów i urządzeń dla żeglugi powietrznej, żeglugi morskiej i lotnisk.

BUREAU VERITAS ISO 14001:2015

Raporty techniczne dla systemów i urządzeń żeglugi powietrznej, żeglugi morskiej i lotnisk.

MINISTRY OF DEFENSE DGAM

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Generalną Dyrekcję Uzbrojenia i Sprzętu.

MINISTRY OF INDUSTRY TELECOMMUNICATIONS

Firma zarejestrowana i autoryzowana przez Ministerstwo Przemysłu dla usług telekomunikacyjnych.