Naprawy

Szeroka oferta usług naprawy urządzeń, modułów i kart, zarówno obecnych, jak i zdezaktualizowanych, pozwalający na wydłużenie ich żywotności.

W ciągu ostatnich 20 lat naprawiliśmy ponad 5000 urządzeń różnych producentów, w tym pomoce nawigacyjne, systemy łączności i sprzęt do dozorowania lotniczego.

Naprawy wykonujemy we własnych obiektach a nasz personel posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie świadczenia usług naprawy urządzeń technologicznych.

Przykłady sprzętu, który naprawiamy:

  • Pomoce nawigacyjne: ILS, DVOR, CVOR, DME, NDB, DF i TACAN.
  • Systemy łączności: VCCS, HF, VHF, UHF, F.O., Radiolinie, AMHS.
  • Systemy dozorowania: MLAT, WAM, SMR, GCA, ADS-B, FOD.
  • Wyposażenie terminali pasażerskich: lotnicze rękawy pasażerskie (PBB) i urządzenia wspomagające (VDGS VGDS, PCA, 400 Hz, ...).
  • Systemy informacji lotniskowej (FID, PID,...) ...