Systemów i produktów

Projektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie i utrzymanie multidyscyplinarnych systemów technologicznych w sektorze portów lotniczych, żeglugi morskiej i obrony narodowej.

Nawigacja lotnicza

Lotniska

Żegluga morska

Obrona narodowa

Own Patents

SEAIRTECH has developed and patented its own products and systems, bringing to our Customers state of the art solutions that are fully operational.