Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy świadomi z odpowiedzialności, którą musimy ponosimy i dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć i pozytywnie przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.

Główne Działania

Działania SEAIRTECH zapisane w corocznym planie działań społecznych są definiowane z najwyższą dokładnością i okresowo oceniane w celu zapewnienia zgodności z pierwotnym celem, dla którego zostały stworzone.

Firma określiła następujące trzy wartości, działanie zgodnie z którymi jest zawarte w planie działań społecznych:

Zgodność z wartościami firmy.

Koncentracja na finansowej, osobistej i profesjonalnej pomocy osobom lub grupom w potrzebie.

Zaangażowanie Zarządu firmy i uczestnictwo wszystkich pracowników firmy w definiowaniu działań.